10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran

Oct 15, 2019

Alif Lam Qomariah merupakan salah satu fenomena linguistik penting dalam Al-Quran. Terdapat berbagai contoh yang mengilustrasikan penggunaannya dalam teks suci ini. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi 10 contoh alif lam qomariah beserta ciri-ciri dan cara-cara membacanya dengan benar.

Ciri-Ciri Alif Lam Qomariah

Sebelum kita masuk ke contoh-contoh konkret, penting untuk memahami ciri-ciri dari alif lam qomariah. Dalam praktiknya, alif lam qomariah merupakan kombinasi dari "alif" dan "lam" yang bila digabungkan menghasilkan bunyi tertentu yang khas. Biasanya, penggunaan alif lam qomariah memberikan nuansa penghormatan atau kekhususan pada kalimat.

Contoh Bacaan Alif Lam Qomariah yang Signifikan

Berikut adalah 10 contoh bacaan alif lam qomariah yang memiliki makna dan peran penting dalam konteks Al-Quran. Memahami dan menghayati setiap contoh ini akan membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap kitab suci.

 1. Contoh 1: Surah Al-Fatihah (Surah Pembuka)
 2. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang dibaca dalam setiap rakaat shalat. Penggunaan alif lam qomariah dalam surah ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah SWT.

 3. Contoh 2: Surah Al-Ikhlas (Surah Ketulusan)
 4. Surah Al-Ikhlas mengandung ajaran tauhid yang teguh dan suci. Alif lam qomariah digunakan dalam surah ini untuk menegaskan kesatuan dan keesaan Allah SWT.

 5. Contoh 3: Surah Al-An'am (Surah Binatang Ternak)
 6. Dalam surah ini, alif lam qomariah digunakan dalam konteks menyampaikan kebijaksanaan dan keadilan Allah terhadap ciptaan-Nya.

 7. Contoh 4: Surah Al-Kahf (Surah Gua)
 8. Surah Al-Kahf mengandung pelajaran moral dan spiritual yang dalam penerapannya memerlukan kebijaksanaan dan ketelitian. Alif lam qomariah menyoroti kebijaksanaan dan ketelitian ini.

 9. Contoh 5: Surah Ar-Rahman (Surah Yang Maha Pengasih)
 10. Bahasa indah dan penuh makna terdapat dalam Surah Ar-Rahman. Penggunaan alif lam qomariah di sini memberikan nuansa penghormatan ekstra terhadap sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih.

 11. Contoh 6: Surah Al-Qadr (Surah Kedudukan)
 12. Surah Al-Qadr merujuk kepada Kedudukan yang Maha Mulia. Alif lam qomariah digunakan untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran kedudukan-Nya.

 13. Contoh 7: Surah Al-Mulk (Surah Kerajaan)
 14. Keutamaan dan kekuasaan Allah tercermin dalam Surah Al-Mulk. Alif lam qomariah di sini menandakan keesaan Rabb al-Alamin yang Maha Pemilik Kerajaan.

 15. Contoh 8: Surah Al-Insan (Surah Manusia)
 16. Kehidupan manusia dan ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan untuknya diungkapkan dalam Surah Al-Insan. Alif lam qomariah mengisyaratkan keunikan dan keistimewaan manusia sebagai makhluk Allah.

 17. Contoh 9: Surah Al-Muzzammil (Surah yang Berselimut)
 18. Surah Al-Muzzammil mengajarkan tentang kesabaran dan kepasrahan diri kepada Allah. Alif lam qomariah menunjukkan aspek spiritual dan kelezatan hati yang diperlukan dalam perjalanan kehidupan.

 19. Contoh 10: Surah Al-Mulk (Surah Time)
 20. Menyadarkan manusia tentang pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Surah Al-Mulk mengandung pesan yang memotivasi untuk berbuat amal shaleh selama hidup di dunia. Alif lam qomariah dalam surah ini memberikan nuansa hikmah dan urgensi terhadap masa.

Cara Bacanya dengan Tepat

Memahami bagaimana membaca alif lam qomariah dengan benar juga menjadi kunci untuk mengekspresikan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Pelajari tajwid dan bimbingan yang sahih untuk menjaga kekhususan dan makna dalam setiap bacaan.

Dengan memahami dan menghayati 10 contoh alif lam qomariah dalam Al-Quran beserta ciri-ciri dan cara bacanya, pengalaman membaca Al-Quran akan semakin mendalam dan bermakna.